A downloadable Rai for Windows

English

The Opa continent suffers rains that seem to have no end. Its inhabitants are desperate, the crops wither, the streets and buildings are flooded ... knowing that, if they do not act quickly, they will die by drowning.

For this reason, the heroine Rai, from the Alfárbores tribe, agrees to enter unknown and threatening environments, which she will have to overcome to reach La Laguna, with the aim of convincing the god Kelpie to put an end to the catastrophe atmospheric that he himself has caused.


Galego

O continente Opa sofre unhas choivas que non parecen ter fin. Os seus habitantes están desesperados, as colleitas marchítanse, as rúas e edificios asoláganse... sendo conscientes de que, se non actúan rápido, morrerán afogados.

Por iso, a heroína Rai, da tribo dos  Alfárbores, comprométese a penetrarse en contornas descoñecidas e ameazantes, que terá que superar para chegar á Lagoa, co obxectivo de convencer ao deus  Kelpie de que poña fin á catástrofe atmosférica que el mesmo provocou.


Español

El continente Opa sufre unas lluvias que no parecen tener fin. Sus habitantes están desesperados, las cosechas se marchitan, las calles y edificios se inundan...siendo conscientes de que, si no actúan rápido, morirán ahogados.

Por ello, la heroína Rai, de la tribu de los Alfárboresse compromete a adentrarse en entornos desconocidos y amenazantes, que tendrá que superar para llegar a La Laguna, con el objetivo de convencer al dios Kelpie de que ponga fin a la catástrofe atmosférica que él mismo ha provocado.

Install instructions

Run the Rai.exe file to play.

Executa o arquivo Rai.exe para xogar.

Ejecuta el archivo Rai.exe  para jugar.

Download

Download
Rai_Testing_Demo.zip 325 MB

Comments

Log in with itch.io to leave a comment.

(+1)

Vai tendo boa pinta!  Parece que as árbores teñen demasiada contraste e faise algo difícil distinguir a personaxe e os obstáculos do que é  o fondo

Moitísimas grazas polo feedback e por probar esta primeira demo de Rai! Temos en conta os teus comentarios sen dubida algunha, é posible que nalgunhas zonas sí que sexa difícil distinguir á personaxe do fondo.

Recorda que mantemos actualizadas as nosas redes sociais co desenvolvemento do proxecto en Twitter e Instagram @WoodGamesDEV.